Partneři

WORLD CUP V DREZUŘE KONÍ

11. ROČNÍK / 19. - 21. června 2009

Panská lícha pořádá každoročně, kromě 10 národních závodů (drezura, parkur), mezinárodní závod v drezuře Velká Cena Brna s označením CDI-W (World Cup - Světový Pohár), který je započítáván do světového poháru. Závodů započítávaných do finále Světového poháru se v centrální Evropě pořád pouze 10 od května 2009 do února 2010. V březnu 2010 se koná evropské finále a v dubnu 2010 finále světové. Závodník zde může získat kvalifikaci pro Mistrovství Evropy, Světové Hry a v neposlední řadě pro finále Světového poháru.

Závod je nazván „Velká Cena Brna v drezuře".

Velká cena Brna získává každým rokem větší prestiž mezi ostatními Mezinárodními závody. Díky dobrým referencím ze strany zahraničních jezdců a rozhodčích nám bude v roce 2009 již popáté přidělen nejvyšší možný stupeň prestižnosti mezinárodních závodů (mimo Olympiádu, Světových her a Mistrovství Evropy) tzv. World Cup. V roce 2008 se Velké Ceny Brna zúčastnilo 60 dvojic z 19 zemí světa. Z toho několik bojovalo právě u nás o jednu z posledních možností získat kvalifikaci na OH. Nakonec se dvě dvojce OH zúčastnily. Brno se tak dostává do podvědomí závodníků celého světa. Každým rokem přibývá také diváků.

Termín závodů v druhé polovině měsíce června se pevně usadil ve světovém kalendáři. V roce 2009 uspořádá jezdecký areál Panská lícha Velkou Cenu Brna CDI-W ve dnech 19. - 21.6. 2009.

U příležitosti konání těchto mezinárodních závodů je vždy uspořádána tisková konference, probíhají reklamní spoty v brněnských rádiích a jsou veřejně vylepovány plakáty o velikosti A1 propagující tento závod. Plakátky o velikosti A4 (400 ks, viz. příloha) jsou vylepovány v dopravních prostředcích brněnské městské hromadné dopravy. Všichni partneři Světového poháru jsou uveřejněni na www.panskalicha.cz. Dle propozic Světové jezdecké federace jsou vydávány programy závodů s logy partnerů. V roce 2004, 2005, 2006 byl Českou televizí natočen třicetiminutový pořad, v roce 2007 a 2008 již pětačtyřicetiminutový záznam, který provází diváky mezinárodním závodem „Velká Cena Brna v drezuře" a který byl odvysílán několikrát na ČT4 sport. Šoty bývají odvysílány v regionálním i celorepublikovém sportovním zpravodajství. V současné době máme, na základě divácké poptávky po záznamu, opět přislíben 45´ záznam ze závodů Českou televizí.

Chcete-li se stát našimi partnery, zde naleznete více informací


Děkujeme za podporu všem našim partnerům.

Naši partneři

 

BRNO

jmk

Česká jezdecká federace

FEI

Zepiko

 

www.animalcake.cz

Bukefalos
www.bukefalos.cz
Rádio Petrov
 Duchovar logo Espandr
jezdci.cz
 Kalenda