Notice: Undefined variable: _REQUEST in /var/www/clients/client20/web20/web/application/database/models/generated/BaseDb_Text.php on line 3

18.5. Dětský den s poníky

VII. Dětský jezdecký den s poníky 2019
Den s poníky pro celou rodinu!

1. Základní údaje:
1.1. Pořadatel: JK Panská lícha, o. s., Obřanská 180a, 614 00
1.2. Datum konání: 18. 5. 2019
1.3. Místo konání: Jezdecký areál Panská Lícha
1.4.1. Kolbiště: písčité 50×80 m, drezurní obdélník 20×60 cm

2. Funkcionáři:
- ředitel: Ing. Jiří Charvát
- rozhodčí: Marcela Šedá
- lékařský dozor: MUDr. Martina Jansová
- veterinární dozor: MVDr. Dominika Matušková

3. Technické údaje:
3.1. Předpisy: veterinární pravidla a ustanovení tohoto rozpisu.
3.2. Soutěže:
3.2.1 Drezůrní úloha ZH1
- pro děti do 12 let, omezen počet startů (10)
3.2.2. Jízda zručnosti s vodičem
- pro děti do 12 let, ne na čas, hodnotí se styl a správnost projetí překážek body 0-10
3.2.3. Jízda zručnosti bez vodiče
- pro děti do 12 let, ne na čas, hodnotí se styl a správnost projetí překážek body 0-10
3.2.4. Křížkový parkur s vodičem
- pro děti do 12 let, 5-6 křížkových skoků, maximální výška překážek do 40 cm,
- soutěž na styl jezdce, ne na čas
3.2.5. Křížkový parkur bez vodiče
- pro děti do 12 let, 5-6 křížkových skoků, maximální výška překážek do 40 cm
- soutěž na styl jezdce, ne na čas
3.2.6. Parkur do 50 cm
- 5-6 skoků, pro děti do 12 let
- soutěž na styl jezdce, ne na čas

Nově přidané soutěže pro speciální výstavní třídy Shetlandský pony a Welsh pony
3.2.7. Mladý vystavovatel
- pony a vodič (dítě) předvádí pony ve výstavním kruhu. Je hodnocen soulad a poslušnost ponyho s vodičem.
- soutěž pro Shetlandský pony a Welsh pony, otevřená soutěž
3.2.8. Lead Rein
- jezdec (dítě) jede na pony a jistí vodič
- soutěž přístupná pouze pro Shetlandský pony a Welsh pony
3.2.9. First Ridden
-samostatné vystoupení jezdce (dítěte) na poníkovi
- soutěž přístupná pouze pro Shetlandský pony a Welsh pony
Více informací o těchto soutěžích: http://mspinfo.cz/pravidla-mpsv/lead-rein/

4. Předběžný časový program: veterinární přejímka a prezentace: 8.00 – 8:30 hod., nebo telefonicky:
p. Kadlec – 731 117 990
9.00 – zahájení soutěže č. 1 + dekorování
 10:00 slavnostní nástup všech účastníků, 10:30 start druhé soutěže, ostatní budou následovat
V případě potřeby bude časový harmonogram upraven.

5. Ceny a peněžitá plnění:
5.1. Ceny: floty a medaile pro každého účastníka, poháry pro první tři v každé kategorii, věcné ceny od firmy Jezdecké potřeby Kalenda Brno
5.2. Startovné: 250,-Kč/závodník/soutěž
Vstupné pro návštěvníky Jezdeckého dne je dobrovolné.

6. Všeobecné údaje:
6.1. Přihlášky: přihlášky se vyplňují pomocí jednoduchého formuláře.
Odkaz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9wexyDXCRq6eOoF6uEO7IqR594Lh8Qpbxf_ISrkph6PgCqw/viewform
6.2. Uzávěrka přihlášek: 16. 5. 2019 do 20h.  
7. Veterinární předpisy
7.1. Před vyložením koní předloží vedoucí transportu platné veterinární doklady požadované SVS ČR pro přesun sportovních koní v roce 2019 (upozorňuje na zpřísnění veterinárních podmínek z důvodů rozšíření infekční anémie: kůň od 24 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii)

8. Ubytování: v Hotelu Panská lícha, tel./fax: 545228220
e-mail:hotel@panskalicha.cz, ceník: www.panskalicha.cz
9. Ustájení: ve venkovních boxech – 450,- Kč/box/den včetně podestýlky, sena
10. Ostatní ustanovení:
10.1. Upozornění: pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody nebo onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poškození.
10.2. Jezdci nemusí být členy ČJF a nemusí být nositeli jezdecké licence. Koně bez omezení.
10.3. Ústroj jezdců: Běžný čistý a nepoškozeny tréninkový úbor. Jezdecká obuv. Tříbodová ochranná přilba je povinná pro všechny účastníky kdykoliv sedí na koni, nebo koně vodí a použiti ochranné vesty povinné pro všechny účastníky.
10.4. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající organizace.


Za pořadatele dne 9. 5. 2019 Jan KadlecNaši partneři

 

BRNO

jmk

Česká jezdecká federace

FEI

Zepiko

 

www.animalcake.cz

Bukefalos
www.bukefalos.cz
Rádio Petrov
 Duchovar logo Espandr
jezdci.cz
 Kalenda